Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 24/07/2017 9:17 SA 
Khảo sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

 

Trong các ngày 11, 12, 14 và 18/7, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thúy Hạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với Huyện ủy Kim Thành, Thanh Hà, Bình Giang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

 

Đoàn khảo sát làm việc tại Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với 16 đảng bộ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó trực tiếp khảo sát tại 05 địa phương, đơn vị: Huyện ủy Kim Thành, Thanh Hà, Bình Giang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các buổi khảo sát, đại diện các địa phương, đơn vị đã báo cáo với Đoàn công tác Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua khảo sát cho thấy hầu hết các cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đã triển khai nghiêm túc, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như: kế hoạch triển khai thực hiện, kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng điển hình, kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là cấp ủy các cấp đã lựa chọn những công việc mang tính đột phá sát với yêu cầu tình hình thực tiễn địa phương, đăng ký với cấp ủy cấp trên để hoàn thành giải quyết dứt điểm trong năm; xây dựng các mô hình hiệu quả trong làm theo gương Bác.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy cấp huyện và cơ sở cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, lúng túng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Tại các buổi làm việc, nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu cấp huyện và cơ sở đã được Đoàn khảo sát lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận để có sự tham mưu, đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thúy Hạnh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao kết qủa bước đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các cấp ủy, đồng thời đề nghị các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là bồi dưỡng, tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng; huy động sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chỉ thị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề và ghi sổ ghi người tốt, việc tốt; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, ngắn gọn, dễ nhớ…

Đoàn Thêu

 Phó Trưởng phòng VHVN

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site